Afgedankte boorplatforms goed voor de biodiversiteit?

Afgelopen week kopte de Volkskrant “Afgedankte boorplatforms goed voor biodiversiteit Noordzee”. Dit naar aanleiding van de resultaten uit het proefschrift van dr. Joop Coolen. Hierin wordt aangetoond dat de soortenrijkdom stijgt bij de aanwezigheid van een kunstmatig rif, zoals een boorplatform. Zijn boorplatforms dan ook goed voor de Noordzeenatuur?

Goed voor de natuur: ja en nee
Boorplatforms raken in de tijd begroeid met organismen (aangroei) die niet voorkomen op de zandige bodem van de Noordzee, daar vinden ze immers geen houvast. De conclusie dat een boorplatform goed is voor de biodiversiteit klopt dus, maar deze conclusie zal ook getrokken kunnen worden bij de introductie van ander hard materiaal. Verhoogde biodiversiteit is dus geen vrijbrief om boorplatforms te laten staan.

De natuurlijke ‘hotspots’ op de Noordzee, de gebieden met hoogste biodiversiteit, bevinden zich daar waar de zandige bodem wordt onderbroken door grind, stenen of turfpakketten. Coolen toont in zijn proefschrift echter ook dat schelpkokerwormen in het gebied Borkumse Stenen (boven Schiermonnikoog) omstandigheden creëren die voor een driemaal zo hoge biodiversiteit zorgen dan aanwezig op stenen en grind.

Oude zeekaarten van de Noordzee laten zien dat er vroeger grote gebieden met oesters, keien en veenafzettingen aanwezig waren. Gebieden waarin de soortenrijkdom zeer waarschijnlijk hoog zal zijn geweest. De oesterriffen (platte oesters) boven de Waddeneilanden zijn verdwenen en een groot deel van de keien is in visnetten beland en meegenomen. Herstel van dit verdwenen leefgebied is zeer de moeite waard maar een hoge biodiversiteit kan dus ook gestimuleerd worden door bescherming van rifvormende organismen zoals schelpkokerwormen en oesters. Dit begint met het aanwijzen van kansrijke gebieden waar deze dieren zich ongestoord kunnen ontwikkelen.

Meer informatie over het proefschrift klik hier >>

Foto: WestBanks, www.vliz.be/projects/westbanks/

Publicatiedatum: 23-03-2017