\n"; $brief.= "\n"; $brief.= "\n"; $brief.= "Wadden - nieuwsbrief van de Waddenvereniging\n"; $brief.= "\n"; //css----------------------------------------------------------------------------------------------- $brief.= "\n"; //einde css $brief.= "\n"; //einde header //body----------------------------------------------------------------------------------------------- $brief.= "\n"; $brief.= "\n"; $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; //ga door met HTML----------------------------------------------------------------------------------------------- $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; //items uit db halen----------------------------------------------------------------------------------------------- $sqlI="select * from nieuwsbrief where nummer=? and jaar=? and nieuws_type !='wadoptie' order by volgorde"; $doI=db_squery($sqlI, array($nro, $jaar)); $aantal=db_numrows($doI); $tel=1; while($rI=db_fetch_array($doI)){ if($rI["wadweten"]=="0"){//normaal item //rij weergeven----------------------------------------------------------------------------------------------- $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; //witruimte $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; //einde witruimte } //wadweten item.................................................................. if($rI["wadweten"]=="1"){ $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; //witruimte $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; //einde witruimte } //einde wadweten item.................................................................. $tel++; } //einde while-lus voor items $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; $brief.= "
\n"; $brief.= "
 
"; //als er een plaatje is weergeven if($rI["image"]!=""){ $brief.=makeImg($rI["image"], $rI["align"], $rI["alt"], "http://www.waddenvereniging.nl/nieuwsbrief/upload/"); } //einde plaatje //kop weergeven $brief.= "\n"; $brief.= "

"; $brief.= stripslashes($rI["kop"]); $brief.= "

\n"; //tekst weergeven //eerst link omzetten $metlink=makeLink($rI["tekst"]); $brief.= nl2br($metlink); $brief.="

"; //als er meer tekst is op site link weergeven $meertekst=makeLink($rI["meertekst"]); $brief.= nl2br($meertekst); //einde link $brief.= "
 
"; $brief.= "

\n"; //als er een plaatje is weergeven if($rI["image"]!=""){ $brief.=makeImg($rI["image"], $rI["align"], $rI["alt"], "http://www.waddenvereniging.nl/nieuwsbrief/upload/"); } //einde plaatje //kop weergeven $brief.= "\n"; $brief.= "

"; $brief.= stripslashes($rI["kop"]); $brief.= "

\n"; //tekst weergeven //eerst link omzetten $metlink=makeLink($rI["tekst"]); $brief.= nl2br($metlink); $brief.="
"; $brief.= " Lees het hele artikel...\n"; $brief.="

"; $brief.= "
 
 
 
\n"; $brief.= "\n"; $brief.= "\n"; return $brief; } //einde functie print(makeHtml($nro, $jaar)); ?>