\n"; $brief.= "\n"; $brief.= "\n"; $brief.= "\n"; $brief.= "BLUB nr.".$nro." ".$maand." ".$jaar."\n"; $brief.= "\n"; //css----------------------------------------------------------------------------------------------- $brief.= "\n"; $brief.= "\n"; //body----------------------------------------------------------------------------------------------- $brief.= "
\n"; $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; //items uit db halen----------------------------------------------------------------------------------------------- $sqlI="select * from nieuwsbrief_blub where nummer=? order by volgorde"; $doI=db_squery($sqlI, array($nro)); $aantal=db_numrows($doI); $tel=1; while($rI=db_fetch_array($doI)){ //item weergeven----------------------------------------------------------------------------------------------- $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; //tussenstreep als niet laatste item if($tel!=$aantal){ $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; } $tel++; } //einde while-lus voor items //footer----------------------------------------------------------------------------------------------- $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; $brief.= " \n"; $brief.= "
\"Blub
\n"; $brief.= "
\n"; $brief.= " \n"; $brief.= " \"Mail\n"; $brief.= "
"; //als er een tussenkop is aangegeven if($rI["tussenkop"]!=""){ $brief.= " \n"; } if($rI["align"]!=""){ $align=$rI["align"]; } else{ $align="right"; } //$brief.= "
\n"; if($rI["image"]!=""){ $brief.= " \"".$rI["alt"]."\"\n"; } $brief.= "

".stripslashes($rI["kop"])."

\n"; //tekst weergeven, eerst link omzetten $metlink=makeLink($rI["tekst"]); $brief.= "

".nl2br($metlink)."

\n"; //$brief.= "
\n"; $brief.= "
\n"; $brief.= "

\n"; $brief.= " Blubnieuws is een uitgave van de Waddenvereniging
\n"; $brief.= " Meer informatie over de wadden en de Waddenvereniging vind je op www.waddenvereniging.nl.
\n"; $brief.= " Wil je BLUB niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden.
\n"; $brief.= "
\n"; $brief.= "
\n"; $brief.= "\n"; $brief.= "\n"; return $brief; }//einde functie print(makeHtml($nro, $maand, $jaar, $kleur)); ?>