Petitie tegen gaswinning

Bescherm de Wadden: stop gaswinning onder de Waddenzee!  

 

Ja, ik teken de petitie

 

Gaswinning zorgt voor verstoring, vervuiling en bodemdaling. Dit is desastreus voor een natuurgebied dat ook al te maken heeft met een stijgende zeespiegel en alle andere gevolgen van klimaatverandering. De natuur kan dit niet meer bijbenen. Minister Blok heeft onlangs een ontwerp-instemmingsbesluit naar buiten gebracht voor een nieuwe winning onder de Waddenzee. Op 15 september wordt er over dit onderwerp gesproken in de Tweede Kamer, dus het is nú tijd om van je te laten horen!

Waarom moet je eigenlijk geen gas winnen onder de Waddenzee?


Er wordt op veel verschillende plekken rond de Waddenzee aardgas gewonnen. Er staat zelfs een boortoren middenin de Waddenzee. Ook zijn er nieuwe plannen voor het winnen van gas. Bijvoorbeeld bij het Friese dorp Ternaard. Gaswinning in het waddengebied moet je niet willen, want:

  • De bodem daalt door gaswinning. En in combinatie met zeespiegelstijging zorgt dit ervoor dat het risico bestaat dat wadplaten niet meer droogvallen. Hierdoor komen vogels in gevaar.
  • Er bestaat groot risico op vervuiling
  • Het winnen en gebruiken van gas zorgt voor klimaatverandering
  • Er is teveel onzekerheid over langetermijneffecten.
Meer weten? Check Gas winnen onder de Waddenzee, dat doe je toch niet?

 

Wat willen we bereiken?


Dat minister Blok van Economische Zaken en Klimaat de vergunning aan de NAM intrekt. 


Waarom is nú het moment om in actie te komen?

Demissionair Minister Blok heeft onlangs bekend gemaakt dat hij van plan is om een nieuwe vergunning te verlenen voor gaswinning onder de Waddenzee (aan de NAM/Shell). Onverantwoord vinden wij, gezien het laatste IPCC-klimaatrapport en de unieke en kwetsbare status van het waddengebied dat juist méér bescherming nodig heeft. Heel veel waddenliefhebbers, bewoners, lokale bestuurders en politici hebben zich inmiddels uitgesproken tegen de plannen. De Tweede Kamer debatteert op 15 september over dit onderwerp. Dus nú is het moment om de Minister van gedachten te laten veranderen!


Teken de petitie voor 15 september 12:30 uur!

Ja, ik teken de petitie