Onderwaternatuur

Het gaat niet goed met de onderwaternatuur van de Waddenzee. Heel veel vissoorten zijn verdwenen of sterk in aantal afgenomen. Het totale gewicht aan vis is de afgelopen decennia met 90 procent verminderd. Het onderwaterleven wordt nu gedomineerd door garnalen krabben en zeesterren. 

Zonder vissen missen we een belangrijke bouwsteen in het voedselweb. Vogels, zeehonden en grote roofvissen zijn van de vissen afhankelijk. Veel vissen in verschillende soorten, maten en leeftijden zorgen voor een robuuste Waddenzee die tegen een stootje kan. Met verschillende projecten proberen we de rijkdom van de Waddenzee weer te laten groeien. Wij zijn er van overtuigd dat vis daarvoor een belangrijke schakel is.

Vismigratierivier

De Vismigratierivier is wereldwijd een unieke doorgang voor vissen, dwars door de Afsluitdijk. Door de aanleg van de Vismigratierivier verbeteren we de visstand in de Waddenzee en het IJsselmeer.

Lauwerskust
Om de onderwaternatuur te herstellen zijn er meer zachte overgangen nodig tussen zoet en zout water. Met het project Lauwerskust herstellen we de overgang tussen het Lauwersmeer en de Waddenzee.
Eems

De Eems is er slecht aan toe. Natuurbeschermingsorganisaties lieten al in 1999 uitzoeken hoe de Eems te verbeteren is. Een oplossing komt nu eindelijk dichterbij.

 

Swimway Waddenzee

Er zit steeds minder en kleinere vis in de Waddenzee. Swimway Waddenzee is een meerjarig onderzoeksproject waarmee we meer inzicht krijgen in welke maatregelen tot herstel van de visstand kunnen leiden.

Vissen voor Verbinding

Met het project Vissen voor Verbinding nemen wij obstakels voor vissen weg. Zo kunnen ze makkelijker migreren tussen de Waddenzee en de gebieden waar ze paaien en opgroeien.

Visserij

Een visserij die goed is afgestemd op de natuurlijke draagkracht van het ecosysteem, daar gaan wij voor. 

 

 

Gerelateerd nieuws