Startbijeenkomst project Swimway Waddenzee

 

Project Swimway Waddenzee organiseert op vrijdag 18 oktober aanstaande in het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand een bijeenkomst voor beroeps- en sportvissers actief op de Waddenzee. Tijdens deze middag zullen de betrokken onderzoekers uitleg geven over de verschillende activiteiten binnen het project.

 

Doel van het project is het ontwikkelen van praktische beheeradviezen voor verbetering van de visstand van de Waddenzee. Aan de start van het project geven we inzicht in de geplande werkzaamheden en gaan we graag in gesprek hoe kennis, kunde en vragen vanuit de visserij goed kunnen worden ingepast.

 

Startbijeenkomst op 18 oktober 13:00 uur voor informeren, kennisdelen en samenwerken

Tijdens de middag introduceren de betrokken onderzoekers bondig hun werkzaamheden binnen het project over onder andere de kinder- en kraamkamerfunctie van kwelders en zeebodem voor vis, verzachten van overgang tussen zoet en zout en herstellen van aantallen grote vis. De resultaten van het onderzoek worden uiteindelijk vertaald in passende maatregelen en beheerplannen om de visstand van de Waddenzee te versterken.  Project Swimway  is een project van de Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Marine Research, het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Sportvisserij Nederland en de Waddenvereniging.

Opgeven voor de startbijeenkomst

De middag start om 13:00 uur in het Afsluitdijk Wadden Center. Tot 15:00 uur zijn er korte presentaties van de onderzoekers waarna er een informele borrel is met volop ruimte om in gesprek te gaan over het project.

 

Ja, ik kom naar de startbijeenkomst project Swimway Waddenzee op 18 oktober om 13:00 uur.