Blije vissen!

De Vismigratierivier is bedoeld voor grote en kleine trekvissen, van sterke tot zwakke zwemmers. Dankzij de permanente opening en verschillende stroomsnelheden in de Vismigratierivier moet het weer mogelijk worden dat al deze trekvissen vrij kunnen zwemmen van zoet naar zout water en andersom.

Atlantische steur
Atlantische zalm
Bot
Driedoornige stekelbaars
Elft
Europese aal
Fint
Houting
Rivierprik
Spiering
Zeeforel
Zeeprik