Bedankt!
De Vismigratierivier wordt mede mogelijk gemaakt door een (extra) bijdrage van de Postcode Loterij. Dankzij de totstandkoming van de Vismigratierivier kunnen straks miljoenen trekvissen de Afsluitdijk passeren en verbeteren we op termijn de onderwaternatuur van de Waddenzee. Deelnemers bedankt!

 

De 5 belangrijkste kenmerken

De Vismigratierivier is een innovatief project om de Waddenzee en het IJsselmeer weer 24/7 met elkaar te verbinden. Door een ‘open’ verbinding tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer kunnen verschillende soorten trekvissen hun paai- en leefgebieden weer bereiken. De Vismigratierivier wordt aangelegd bij Kornwerderzand. Dit is de oostelijke, Friese zijde op de Afsluitdijk bij de Lorentzsluizen. Maar de Vismigratierivier is niet zomaar een ‘gat’ in de dijk. De 5 belangrijkste kenmerken voor je op een rij.

 

1. Lengte

De Vismigratierivier heeft een lengte van ongeveer drie kilometer. Door deze lengte kunnen vissen geleidelijk wennen aan de overgang van zout naar zoet water en bootst daarmee de natuurlijke situatie het beste na. Dit gebeurt zonder dat er zout water uit de Waddenzee het IJsselmeer instroomt.

 

2. Vorm

Mede door het slingerende karakter van de Vismigratierivier ontstaat er een verschil in stroomsnelheden. Door het verschil in stroomsnelheden krijgen ook zwakke zwemmers de kans om van de Waddenzee naar het IJsselmeer te trekken. Niet alle vissen zijn sterk genoeg om tegen de stroming op te kunnen zwemmen. Deze vissen kunnen zich laten meevoeren met de vloedstroom. Ook is er voldoende ruimte voor de vissen om te kunnen schuilen, eten en rusten.

 

3. Getijdenwerking

De Vismigratierivier is zoals eerder gezegd niet zomaar een ‘gat’ in de dijk. Dankzij het specifieke ontwerp krijgt het water de ruimte om natuurlijk in en uit de rivier te stromen. Dit geeft ook getijdenmigranten (dit zijn vissen die afhankelijk zijn het getij om te migreren) de kans om de Afsluitdijk te passeren.

 

4. Lokstroom

Via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand wordt zoet water uit het IJsselmeer op de Waddenzee gespuid. Dat spuien gebeurt bij eb, dan staat het water in de Waddenzee lager dan in het IJsselmeer. Vissen ‘ruiken’ dit zoete water van grote afstand en komen er op af. De zoete lokstroom ‘lokt’ de vis naar de spuikom. De ingang van de Vismigratierivier sluit aan op deze spuikom.

 

5. Locatie

Daarnaast sluit de Vismigratierivier aan op de grote geulen in Waddenzee die uitkomen bij Kornwerderzand.

Ook jij kan straks een bezoek brengen aan de Vismigratierivier. Het is straks mogelijk om langs het water te wandelen dwars door de Afsluitdijk.  Daarnaast wordt een Beleefcentrum ingericht met informatie over de vele verhalen van de Afsluitdijk, waaronder de vismigratie. 

 

Blijf op de hoogte via WADDEN nieuws

 

 

Verder lezen:

>> Daarom hebben we een Vismigratierivier nodig

>> Vismigratierivier beleven
>> Maak kennis met de Blije Vissen!

>> Zo werkt de Vismigratierivier