Bedankt!
De Vismigratierivier wordt mede mogelijk gemaakt door een (extra) bijdrage van de Postcode Loterij. Dankzij de totstandkoming van de Vismigratierivier kunnen straks miljoenen trekvissen de Afsluitdijk passeren en verbeteren we op termijn de onderwaternatuur van de Waddenzee. Deelnemers bedankt!

 

Zó werkt de Vismigratierivier

Om trekvissen weer heen en weer te kunnen laten zwemmen tussen Waddenzee en IJsselmeer is zomaar een gat in de Afsluitdijk niet genoeg. Bovendien is er ook nog zoiets als waterveiligheid én is het IJsselmeer een belangrijke zoetwatervoorziening. Jarenlang denkwerk ging eraan vooraf om te bepalen wat voor alle soorten trekvissen het beste ontwerp is. Het leverde de Vismigratierivier op: een wereldwijd uniek ontwerp.

 

Het aanleggen van een visverbinding begint al met de vraag wat de beste locatie is. Voor de spuisluizen bij Kornwerderzand liggen op sommige momenten in het jaar nu al miljoenen vissen te wachten. Ze worden aangetrokken door de geur van zoet water wat hier in miljoenen liters tegelijk naar buiten wordt gespuid.. Dat zijn ook de spaarzame momenten waarop de wachtende vissen een poging kunnen doen om het IJsselmeer te bereiken. De meeste vissoorten zijn alleen niet in staat om die sterke stroming te trotseren. Onneembare barrières zoals de Afsluitdijk zijn één van de belangrijkste redenen waarom de stand van trekvissen zorgwekkend laag is.

 

In deze animatie wordt in kort bestek uitgelegd hoe de Vismigratierivier werkt:

 

Zoete lokstroom

De Vismigratierivier ligt straks aan de westzijde van de sluizen. De plek sluit mooi aan op de diepe geulen van de Waddenzee. De opening van de Vismigratierivier ligt in de spuikom en is zo optimaal gericht op de zoete lokstroom van de spuisluizen en biedt de vissen een makkelijk alternatief. Ze hoeven alleen maar hun neus te volgen.

 

Met het getij mee

Sterke zwemmers als elft, houting , zeeforel en zalm kunnen met een uiterste krachtinspanning zelfstandig naar de andere kant van de dijk zwemmen. Zwakkere zwemmers als glasaal, spiering, driedoornige stekelbaars en bot laten zich door de stromingen laten meevoeren. Het water van de rivier volgt de getijden van de Waddenzee en heeft door het slingerende karakter verschillende stroomsnelheden. Ook is er voldoende ruimte voor de vissen om te kunnen schuilen, eten en rusten.

 

Geleidelijke overgang

Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle trek is dat vissen tijdens hun tocht geleidelijk kunnen wennen aan de overgang van zout naar zoet. Aan de voor- en achterkant van de Afsluitdijk komt een slingerende rivier te liggen. De vorm en lengte van de rivier is zo berekend dat het water aan het einde van de rivier altijd helemaal zoet blijft. Dit is een belangrijke voorwaarde aangezien het water van het IJsselmeer zoet moet blijven voor agrarische functies en voor ons drinkwater.  

 

Altijd open

De Vismigratierivier zorgt er voor dat vissen altijd de mogelijkheid hebben om door te trekken naar het IJsselmeer. Waar eerst gewacht moest worden op het juiste moment om naar binnen te glippen kunnen zowel sterke als zwakke zwemmers nu doorzwemmen. Hiermee vormt de vismigratierivier een belangrijke plus op andere maatregelen die al zijn getroffen. Bij hoge waterstanden of storm wordt de Vismigratierivier door het neerlaten van sluisdeuren afgesloten. De Afsluitdijk is en blijft namelijk een primaire waterkering.

 

Dutch deltadesign

De Afsluitdijk is een wereldwijd icoon voor waterbouwend Nederland, een dijk zichtbaar vanuit de ruimte. Met de Vismigratierivier wordt daar 90 jaar later een nieuw innovatief hoofdstuk aan toegevoegd. Het is een inspirerend voorbeeld van hoe natuur, techniek en waterveiligheid hand in hand kunnen gaan. Niet verwonderlijk dat het project, nog voor de bouw begonnen is, al geïnteresseerde bezoekers uit de hele wereld trekt. Naar schatting zijn er zo’n 200 locaties wereldwijd die baat zouden kunnen hebben met deze innovatieve aanpak.


Blijf op de hoogte via WADDEN nieuws


 

Lees ook:
>> Daarom hebben we een Vismigratierivier nodig
>> De 5 belangrijkste kenmerken van de Vismigratierivier
>> Vismigratierivier beleven
>> Maak kennis met de Blije Vissen!