Wat we doen

Het werk van de Waddenvereniging heeft vele facetten. Bij het ene onderwerp verzetten we ons krachtig tegen aantasting van het ecosysteem Waddenzee, bij het andere onderwerp zetten we projecten in gang die het robuuster maken. Zie hier de onderwerpen waarop we actief zijn.

Gaswinning

De Waddenvereniging verzet zich tegen gaswinning onder de Waddenzee. Ouderwetse mijnbouw vinden we niet passen in Werelderfgoed Waddenzee.

Werelderfgoed
De titel Waddenzee Werelderfgoed is een wereldwijde onderscheiding maar is het ook algemeen bekend en wordt er ook naar gehandeld?
 
Beheer
De natuur en het open landschap van de Waddenzee moeten beschermd en verbeterd worden. De Waddenvereniging zet zich actief in voor goed beheer. 

Vis en visserij
De Waddenvereniging is van mening dat voor visserij op de Waddenzee alleen ruimte is als deze is afgestemd op wat de natuur aankan. Daarnaast zetten we ons in voor vismigratie.

Eems

De Eems is er slecht aan toe. Natuurbeschermingsorganisaties lieten al in 1999 uitzoeken hoe de Eems te verbeteren is. Een oplossing komt nu eindelijk dichterbij.

Zeegrasherstel

Ooit strekten grote zeegrasvelden zich uit over de bodem van de Waddenzee. De Waddenvereniging is de initiatiefnemer van een succesvol herstelproject.

Rampenbestrijding
Olie in de Waddenzee. De gevolgen voor plant, dier en mens kunnen desastreus zijn. Wij houden ons bezig het met voorkomen van lozingen en een goede voorbereiding voor oliebestrijding.

Militaire activiteiten

Al jaren wordt het waddengebied door het ministerie van Defensie gebruikt als militair oefenterrein. De Waddenvereniging wil dat regels hiervoor goed worden vastgelegd.


Windenergie
Wij steunen de overstap naar duurzame energie. We staan ook voor rust, ruimte en weidsheid van het waddengebied. Het is een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen deze belangen.