Dit doen wij

Het werk van de Waddenvereniging heeft vele facetten. Bij het ene onderwerp verzetten we ons krachtig tegen aantasting van het ecosysteem Waddenzee, bij het andere onderwerp zetten we projecten in gang die het robuuster maken. Hieronder de onderwerpen waarop de Waddenvereniging actief is.

Klimaatverandering

Je kunt er niet omheen. Klimaatverandering is een feit. Ook in het waddengebied. Welke invloed heeft klimaatverandering op het meest ruige stuk natuur van Nederland?

Beleid en beheer

Er zijn veel organisaties die allemaal iets doen aan Waddenzee Werelderfgoed. Zoveel, dat er gesproken wordt over een bestuurlijke spaghetti.

Rampenbestrijding
Olie in de Waddenzee. De gevolgen voor plant, dier en mens kunnen desastreus zijn. Wij houden ons bezig het met voorkomen van lozingen en een goede voorbereiding voor oliebestrijding.

Gaswinning

De Waddenvereniging verzet zich tegen gaswinning onder de Waddenzee. Ouderwetse mijnbouw vinden we niet passen in Werelderfgoed Waddenzee.

Onderwaternatuur

Op dit moment zit de Waddenzee op minder dan een derde van zijn potentiële rijkdom. Wij werken aan een rijke, robuuste Waddenzee die tegen een stootje kan. 

Lauwerskust
Het waddengebied heeft meer ruimte nodig én meer overgangen tussen zoet en zout water. Met het project Lauwerskust proberen wij beiden te bereiken.
Eems

De Eems is er slecht aan toe. Natuurbeschermingsorganisaties lieten al in 1999 uitzoeken hoe de Eems te verbeteren is. Er wordt gewerkt aan een oplossing.Werelderfgoed
De titel Waddenzee Werelderfgoed is een wereldwijde onderscheiding maar is het ook algemeen bekend en wordt er ook naar gehandeld?
 
Militaire activiteiten

Al jaren wordt het waddengebied door het ministerie van Defensie gebruikt als militair oefenterrein. De Waddenvereniging wil dat regels hiervoor goed worden vastgelegd.