Plastic Soep: community

Plastic vervuiling in het waddengebied neemt steeds meer toe. Het waddengebied lijdt daar zichtbaar onder. Gelukkig is er een groeiend aantal partijen en individuen die actief zijn in het tegendringen van het afval. Ze werken samen binnen de Community Plasticvrije Wadden met als doel: een waddengebied zonder plastic in 2025. De Waddenvereniging is actief lid binnen de versnellingsgroep van de Community.

  Ga naar de website Plasticvrije Wadden 

Van actieplan naar community

Het begon allemaal met een brandbrief van Nienke Dijkstra. Hierin schreef ze over de verontrustende hoeveelheid plastics in de Waddenzee. Waddenbeheerders kwamen in actie en werkten in 2016 en 2017 aan het Actieplan Plasticvrije Waddenzee. Dit deden zij onder begeleiding van het Programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’ (PRW). Het Actieplan eindigde eind 2018, maar de beheerders wilden de ontstane samenwerking graag voortzetten in een community Plasticvrije Wadden; een netwerk voor burgers, bedrijven en beheerders. Die kwam er mede dankzij Rijkswaterstaat die als Waddenbeheerder de community faciliteert.

De Community Plasticvrije Wadden wil het plastic de wereld uit helpen door:

  • het terugdringen van wegwerpplastic
  • het lokaal hergebruiken van plastic
  • het opruimen en afvangen van plastic

 

Dít doet de versnellingsgroep

Binnen de community is er een 'versnellingsgroep' die bestaat uit meer dan twintig partijen. De versnellingsgroep is een breed samengestelde groep van bestuurders en uitvoerders van diverse organisaties: van terreinbeheerders tot juttersverenigingen, van overheden tot maatschappelijke organisaties die het Waddengebied beschermen. De Waddenvereniging maakt ook onderdeel uit van de versnellingsgroep. 

De versnellingsgroep:

  • helpt initiatieven versnellen die de Wadden schoon krijgen.

  • werkt aan een betere samenwerking tussen actieve partijen.

  • zet huidige activiteiten in het zonnetje.

  • faciliteert kennisdeling: kansrijke en effectieve aanpakken schalen we gebiedsbreed op.

  • agendeert plasticvrije Wadden bij potentieel nieuwe partijen.

Meer lezen?

Deze initiatieven zijn van start dankzij de community >>

De Waddenvereniging werkt aan plasticvrij Terschelling >>