Niks missen over de Vismigratierivier? Op het online platform: www.blijevis.nl volg je alle ontwikkelingen op de voet. Daarnaast is er interessante info te vinden over vissen en vismigratie.

 

Op het platform kan je je ook aanmelden als Vriend van de Blije Vis. Vanaf dat moment ben je onderdeel van de school Blije Vissen en ontvang je meerdere keren per jaar een Blije Vissen Brief. In de toekomst worden voor Vrienden van de Blije Vis ook offline activiteiten georganiseerd. Wat dacht je van een leuke excursie naar de bouwlocatie van de Vismigratierivier?

 

Meld je snel aan op www.blijevis.nl

 

Vismigratierivier

 

De Vismigratierivier is een vierkilometerlange getijdenrivier die de Afsluitdijk straks passeert bij Kornwerderzand. Dit wereldwijd unieke ontwerp zorgt ervoor dat trekvissen weer op een natuurlijke manier kunnen migreren tussen Waddenzee en IJsselmeer. Door de aanleg van de Vismigratierivier wordt niet alleen de lage visstand in de Waddenzee en in het IJsselmeer verbeterd, maar geven we ook een impuls aan de regionale economie. Het project is een initiatief van de Waddenvereniging, It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland, Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk en visNETwerk.


 


Waarom is de Vismigratierivier nodig?

De komst van de Afsluitdijk in 1932 zorgde voor verbetering van de veiligheid en gaf een flinke economische impuls aan de noordelijke regio, maar het was ook een ecologische ramp. De Zuiderzee en de Waddenzee werden abrupt van elkaar gescheiden. Trekvissen hebben zoet én zout water nodig voor hun levenscyclus. Met de aanleg van de Afsluitdijk werd het bijna onmogelijk voor vissen om heen en weer te trekken tussen Waddenzee, IJsselmeer en achterland. Miljoenen vissen liggen in de Waddenzee te wachten voor de spuisluizen. Ze ruiken het zoete water en willen naar binnen. Maar de stroming is voor deze trekvissen meestal te sterk om tegenop te zwemmen. Het is een belangrijke reden waarom het zo slecht gaat met trekvissen.
 

Wat maakt de Vismigratierivier zo bijzonder?

De Afsluitdijk werd altijd gezien als icoon voor waterbouwend Nederland. Met de Vismigratierivier wordt daar een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. Het is een inspirerend voorbeeld van hoe natuur, economie en waterveiligheid hand in hand kunnen gaan. Het open maken van de Afsluitdijk wordt net zo’n historisch moment als toen in 1932 de laatste basaltblokken in het IJsselmeer werden gestort. Aan de voor- en achterkant van de nieuwe doorgang komt een kilometerslange getijdenrivier te liggen. Hierdoor kunnen  trekvissen zoals spiering, houting, aal en zalm weer hun paai-, leef- en opgroeigebieden bereiken. Het unieke hiervan is dat dit bijna 24 uur per etmaal kan zonder dat het IJsselmeer verzilt. Nu al is er internationale belangstelling voor het project. Wereldwijd zijn er zo’n 200 vergelijkbare situaties.
 

Welke vissen worden er blij van?

Deze vispassage is bedoeld voor grote en kleine trekvissen, van vislarve tot volgroeide vis. De Vismigratierivier is straks geschikt voor sterke zwemmers als de fint, elft, rivierprik, zeeprik, houting, bot, zeeforel en zalm. En voor zwakke zwemmers als de glasaal, spiering, de driedoornige stekelbaars en jonge vis. Dankzij de permanente opening en verschillende stroomsnelheden in de Vismigratierivier moet het weer mogelijk worden dat al deze trekvissen vrij kunnen zwemmen van zout naar zoet water. Als vispopulaties zich herstellen, profiteren ook andere dieren, zoals de vele vogels, die voor hun voedsel afhankelijk zijn van vis. Nu herinneren alleen de kleurrijke vissersdorpen aan de rijke visserij die er ooit was in de voormalige Zuiderzee. Met een betere visstand is er uiteindelijk ook meer ruimte voor de beroeps- en sportvisserij.

 

Waar komt de vismigratierivier te liggen?

De Vismigratierivier wordt aangelegd bij Kornwerderzand. Dit is de oostelijke, Friese zijde op de Afsluitdijk bij de Lorentzsluizen. De Vismigratierivier ligt straks aan de westzijde van de sluizen. Dat is de meest ideale plek in verband met de grote zoete lokstroom van het spuiwerk en de aansluiting op de diepe geulen van de Waddenzee.

Aanbesteding in aantocht

De Nationale Postcodeloterij kwam in 2013 als eerste over de brug en doneerde € 2,1 miljoen om het idee van de Vismigratierivier verder uit te werken. Op dinsdag 18 november 2014 kwamen overheden, bestaande uit DNA (De Nieuwe Afsluitdijk, het samenwerkingsorgaan van regionale overheden rond de Afsluitdijk) en het Rijk, overeen dat de opening door de dijk gelijk wordt aangelegd met de uitvoering van de Rijkswerkzaamheden aan de Afsluitdijk. Daarmee was de belangrijkste voorwaarde voor aanleg zeker gesteld. De rijksoverheid, de provincies Noord-Holland en Fryslân en het Waddenfonds brachten samen een groot deel van de benodigde € 55 miljoen bij elkaar. Met een forse bijdrage uit Europa was de begroting nog net niet optimaal. De Postcodeloterij heeft daarom met een extra donatie van maar liefst € 5 miljoen euro de laatste kilometer van de Vismigratierivier voor haar rekening genomen. Daarmee kan de Vismigratierivier gebouwd worden zoals bedacht. In september 2019 wordt de aanbesteding gestart en naar verwachting zal de eerste vis in 2023 door de Vismigratierivier zwemmen.

 

Kan ik straks de Vismigratierivier bezoeken?

Ja, het is echt de bedoeling dat iedereen de Vismigratierivier ook kan beleven. Dankzij een gift van de Nationale Postcode Loterij konden wij samen met It Fryske Gea een creatief plan ontwikkelen zodat de Vismigratierivier een nieuwe toeristische trekpleister wordt. Landschapsarchitect Bruno Doedens ontwikkelde een veelomvattend plan waar natuur en cultuur voor de bezoeker samen komen. In het oog springend is het landschapskunstwerk van honderden zogenaamde ‘BlijeVissen’, die boven het water uitsteken. Daarnaast komt er toegankelijke informatie over vistrek en de geschiedenis van vismigratie. Wilt u dit project volgen en ondersteunen? Word dan ook Vrienden van de Blije Vis.

  

Activiteitenprogramma op Kornwerderzand

In 2018 startte de Waddenvereniging samen met It Fryske Gea en Groen Doen het scholenprogramma ‘Op zoek naar de Blije Vis’. Sindsdien hebben al meer dan 1.000 kinderen uit groep 7 en 8 de locatie van de Vismigratierivier bezocht.

Ook voor volwassenen is er al van alles te beleven op Kornwerderzand. Zo kan men in het Afsluitdijk Wadden Center op Kornwerderzand een interactieve wadden beleefexpositie bezoeken. Een expositie over het (over)leven van de Nederlanders in de delta en klimaatverandering en zeespiegelstijging. In de Aquavista kan men digitaal zweven over de Afsluitdijk en rondkijken door de ogen van de grutto. Of men kan samen met gids(en) van de Waddenvereniging en It Fryske Gea op excursie in het gebied van de Vismigratierivier. Sinds 2019 worden in het seizoen vaartochten aangeboden vanuit Harlingen of Makkum naar Konwerderzand.


Volledige programma op KornwerderzandGerelateerd nieuws