Na 2024...

Naar verwachting is de Vismigratierivier in 2024 klaar. Daarna is Nederland een fantastisch natuur- en beleefgebied rijker. Op vier plekken bij de Vismigratierivier wordt het verhaal verteld over het leven van de vissen onder water.

 

 

Kruising van twee snelwegen

Er komt een gat dwars door de Afsluitdijk! Op deze plek ontmoeten zoet en zout elkaar. Ook als bezoeker kan je deze nieuwe verbinding beleven. Wandel langs het stromende water dwars door de Afsluitdijk. Hier ervaar je de kruising van twee snelwegen: die voor de auto’s en die van vissen. Silhouetten van 12 vissoorten met hun trekroutes en de afstanden die ze afleggen laten zien waarvoor de Vismigratierivier is aangelegd. Je kunt de passerende vissen ook horen! Elke vis heeft een eigen geluid dat, vermengd met het geluid van de overtrekkende auto’s en passerende wandelaars, een boeiend klankspel oplevert.
Kazematten

Twee van de  kazematten van Kornwerderzand worden toegankelijk gemaakt voor publiek. De Kazematten aan weerszijde van de Afsluitdijk krijgen een nieuwe functie en worden ingericht met informatie over vissen en vismigratie. Samen met de coupure vertellen de twee kazematten het verhaal van de twaalf doelsoorten van de Vismigratierivier en het belang van het verbinden van Waddenzee en IJsselmeer. De noordelijke kazemat vertelt over de zout waterwereld van Waddenzee en Noordzee, de zuidelijke kazemat over de wereld van het zoete water van het IJsselmeer en de rivieren.Landschap

Aan beide zijden van de dijk, kun je volop genieten van nieuwe natuur.  Ervaar de herstelde verbinding tussen het IJsselmeer en de Waddenzee. De Vismigratierivier is zowel een slim doordacht technisch kunstwerk als een prachtig nieuw natuurgebied waar je bij elk bezoek de rijkdom aan planten en dieren zult zien groeien. Een inspirerende plek waar natuur en cultuur hand in hand gaan. De Vismigratierivier zelf heeft een lengte van bijna vier kilometer. Door deze lengte kunnen vissen geleidelijk wennen aan de overgang van zout naar zoet water en bootst daarmee de natuurlijke situatie het beste na. Dit gebeurt zonder dat er zout water uit de Waddenzee het IJsselmeer instroomt. De Vismigratierivier heeft een slingerend karakter, daardoor ontstaat er een verschil in stroomsnelheden. Zo krijgen ook zwakke zwemmers de kans om van de Waddenzee naar het IJsselmeer te trekken. Niet alle vissen zijn sterk genoeg om tegen de stroming op te kunnen zwemmen. Deze vissen kunnen zich laten meevoeren met het getij.

 

Afsluitdijk Wadden Center

In het Afsluitdijk Wadden Center staan vier tijdkijkers die met korte filmpjes de ontwikkeling van het landschap in de vier windrichtingen laten zien. Zo wordt de Vismigratierivier verankerd op de plek, in de tijd en in het landschap. Het beleefconcept Vismigratierivier is ontwikkeld door Bruno Doedens van SLeM, Stichting Landschapstheater en Meer, in opdracht van de initiatiefnemers van de Vismigratierivier: de Waddenvereniging, It Fryske Gea, Sportvisserij Nederland, Stichting het Blauwe Hart en NetVISwerk en met medewerking met alle betrokken partijen waaronder De Nieuwe Afsluitdijk en Rijkswaterstaat. Dit is mogelijk gemaakt door een gift van de Nationale Postcode Loterij.