Vissen voor verbinding

Er zijn steeds minder trekvissen in de Waddenzee. Vogels en (zee)zoogdieren hebben daar last van, want zij zijn voor hun voedsel afhankelijk van deze vissen. Wij werken aan een robuuste Waddenzee die tegen een stootje kan. Om dat voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat de vispopulaties in de Waddenzee weer toenemen. Daarom doen wij mee aan het baanbrekende project Vissen voor Verbinding.


Vis in de Waddenzee begint in de beken

Een aantal belangrijke vissoorten die in de Waddenzee leven, worden geboren en groeien op in de beken van het Lauwersmeer stroomgebied. De zeeforel is er daar één van. Door de aanleg van dammen, sluizen en gemalen hebben zij op dit moment veel moeite om deze beken te bereiken. Met het project Vissen voor Verbinding nemen wij obstakels voor vissen weg. Zo kunnen ze wél migreren tussen de Waddenzee en de gebieden waar ze paaien en opgroeien.

 

De zeeforel leidt de weg

Van alle trekvissen is de zeeforel het meest veeleisend. Als we de omstandigheden voor de zeeforel weten te verbeteren, zullen andere soorten zoals rivierprik, houting en paling vanzelf volgen. Dat zorgt voor een algehele versterking van de visstand in de Waddenzee. En daar profiteren bijvoorbeeld de lepelaars, aalscholvers, zeehonden en otters ook weer van. Zo helpen we niet maar één enkele soort, maar een heel ecosysteem.

Wat willen we bereiken?

  • Vissoorten kunnen zich vrij bewegen tussen de Waddenzee en wateren in het achterland.
  • De visstand van de Waddenzee groeit.
  • Het totale (eco)systeem van de Waddenzee verbeteren.

Wat gaat er gebeuren?

  • Sluizen makkelijker passeerbaar maken voor vissen
  • Gebieden geschikt maken als paai- en opgroeigebieden
  • Uitzetten van zeeforellen
  • Monitoren en kennis delen
  • Versterken regionale economie
  • Educatieproject op (basis)scholen

We doen het niet alleen

Wij geloven er in dat je pas écht dingen voor elkaar krijg als je de verbinding met anderen zoekt. Dit project is een unieke samenwerking tussen veel verschillende partijen: Provincie Groningen, Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Groningen Drenthe, Sportvisserij Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Staatsbosbeheer en Hogeschool Van Hall Larenstein. Het project wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds. 

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op deze website.

 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor een maandelijkse update via WADDEN nieuws of volg ons op Twitter.

 

Steun ons werk!

De zorgen die wij delen zijn complex en niet eenvoudig op te lossen. Natuurlijk kun je zelf helpen door bewust te reizen, korter douchen en/of minder vlees eten. Als ook het gebied niet te vervuilen, rekening te houden met de natuur tijdens het recreëren en zo min mogelijk bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Maar we kunnen pas écht een verschil maken door ons te verenigen als grootste groep wadliefhebbers van Nederland. Zo kunnen we (politieke) druk uitoefenen en projecten realiseren die de natuur te beschermen en verbeteren. Steun ons werk. Alvast bedankt.

 

Donatie   Lid worden