Van beek naar zee en terug
Het leven van de zeeforel begint in de uitlopers van de Drentse beken. Hoe groter hij wordt, hoe noordelijker hij te vinden is. Na zo’n twee jaar zwemt hij vanuit het Lauwersmeer de Waddenzee op. Hier doet hij zich enkele jaren tegoed aan garnalen, wormen en jonge vissen. De tot wel 70 centimeter grote vissen keren dan terug naar de beken waar ze zijn geboren. Dan is de cirkel rond . Een volwassen zeeforel kan ruim een meter groot worden.
Vissen uitgezet
In het voorjaar van 2015 werden onder toeziend oog van heel veel camera's de eerste zeeforellen uitgezet in het Lauwersmeer.

 

Terugkeer van de zeeforel

Vroeger hadden trekvissen vanuit de Waddenzee een vrije route naar hun paaigebieden in Groningen en Drenthe. Door de aanleg van vele sluizen en gemalen en de afsluiting van het Lauwersmeer in 1969, verdween onder meer de forel definitief uit de binnenwateren van de drie noordelijke provincies. De zeeforel is een indrukwekkende trekvis die ruim een meter groot kan worden.
Met het meerjarige herstelproject
Vissen voor Verbinding werken natuurorganisaties waaronder de Waddenvereniging samen met sportvissers, het waterschap en verschillende overheden aan de terugkeer van deze iconische trekvis.

 

Waarom is de terugkeer van de zeeforel zo belangrijk?

De zeeforel is een prachtige vissoort. Voor dit project is hij om twee redenen van belang. Allereerst stelt hij hoge eisen aan zijn omgeving. Op het moment dat de zeeforel weer kan terugkeren, zal dat zeker het geval zijn voor heel veel andere trekvissoorten. Daarnaast is er ook een economische reden. Op dit moment kan er nergens in Nederland op zeeforel gevist worden. Door een sportviseconomie te stimuleren in het gebied, worden op termijn de investeringen weer terugverdiend. Win, win voor het wad!

 

Natuur herstellen én sportvisserij stimuleren?

Het idee voor dit project is afgekeken van Denemarken. Op het eiland Funen is er na 25 jaar een evenwicht ontstaan tussen natuur en economie. Niet alleen is daar weer een stabiele zeeforelpopulatie ontstaan, er is bovendien een zeer succesvolle vorm van ecotoerisme ontwikkeld buiten het toeristenseizoen. Jaarlijks zorgen de sportvissers op Funen voor zo’n 64.000 extra overnachtingen. Kortom, de jaarlijkse investeringen in natuurherstel en promotie worden daar ruimschoots terugverdiend. Ook voor ons is het bijzondere aan dit project, dat enerzijds de ecologie wordt hersteld en anderzijds de economie wordt gestimuleerd. En dat verspreid over maar liefst drie provincies: Groningen, Fryslân en Drenthe!

 

Wat gaat er precies gebeuren?

Voor het project worden jonge zeeforellen uitgezet, wordt de waterkwaliteit verbeterd en wordt gewerkt aan het beter passeerbaar maken van de huidige barrières in de trekroute van de zeeforel. Uiteindelijk moet er een open verbinding zijn waardoor trekvissen weer vrij kunnen migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Tegelijkertijd wordt de sportvisserij ontwikkeld als economische motor voor de regio. Daarvoor worden de eerste jaren ook volwassen zeeforellen uitgezet. Bij een succesvolle aanpak zal dit na 5 tot 10 jaar niet meer nodig zijn.

 

Wat is er al gedaan?

In het voorjaar van 2015 is dankzij een éénmalige bijdrage van de provincies Groningen en Fryslân een eerste stap gezet in het ambitieuze plan Vissen voor Verbinding. In het Lauwersmeer zijn 1000 volwassen zeeforellen uitgezet. In de Drentse beken is met vrijwilligers gewerkt aan het herstellen van paaiplekken en zijn er duizenden jonge zeeforelletjes uitgezet.