Garnalenvisserij

Er is de afgelopen jaren sprake geweest van slecht toezicht op de garnalenvisserij in vrijwel alle beschermde natuurgebieden langs de Nederlandse kust en in de Waddenzee. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat garnalenvissers in de afgelopen jaren meer uren gevist hebben dan volgens de vergunning is toegestaan. Je leest er hier meer over.

 

Waarom de Black Box nog niet werkt, maar dat wel zou moeten doen

Samen afspraken maken over vissen in natuurgebieden werkt alleen als je ook kunt controleren dat iedereen zich aan die afspraken houdt. Ook de vissers zelf zien dat het liefst. Voor de garnalenvisserij is om die reden gewerkt aan een Black Box die registreert waar en hoeveel er gevist wordt. Eind 2016 is op alle schepen een Black Box geplaatst, die echter al vrij snel niet naar behoren bleek te werken. Hierdoor ontbreekt al jaren een belangrijk hulpmiddel om toezicht te houden op de visserij.  

 

 

Wat doet een Black Box?

De Black Box registreert:

  1. Waar er wordt gevist. Zo kun je in de gaten houden of er in gesloten gebieden wordt gevist.
  2. Hoeveel visuren een visser maakt. Zo kun je bekijken of er niet teveel uren wordt gevist. [NB om hier écht goed op te kunnen handhaven is het nodig dat elke visser hier ook grip op heeft en een eigen urenquotum krijgt].
  3. Conform afspraken met de vissers en overheid zou de Black Box vanaf 2020 ook geschikt moeten zijn voor het registreren van het motorvermogen. Deze ontwikkeling staat echter al jaren om onduidelijke redenen stil. Het is aantrekkelijk om meer motorvermogen te gebruiken dan is toegestaan in de garnalenvisserij. Hiermee kun je namelijk sneller vissen, onafhankelijk van het getij vissen, bij onstuimiger weer vissen en zwaardere vistuigen meeslepen.

Waarom werkt het Black Box systeem nog steeds niet?

Er wordt al ruim 10 jaar gesteggeld over de instelling van een Black Box systeem. Niet alleen natuurorganisaties, ook de visserijsector zelf wil dat er goed gehandhaafd kan worden. Toch leest de invoering van het systeem als een klucht: niet werkende apparatuur, te weinig capaciteit bij de NVWA, een sector die zichzelf moet controleren, apparatuur die te frauderen blijkt (en daarvoor ook wordt gebruikt…). Hoe het er nu naar uitziet gaat het nog zeker jaren duren voordat er überhaupt zicht is op een werkend systeem. En ondertussen vist iedereen vrolijk door.

 

Waarom is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een Black Box systeem komt?

Uit de gegevens die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nu ter beschikking stelt, blijkt dat er stelstelmatig teveel wordt gevist en dat er eveneens structureel sprake is van het vissen in voor de visserij gesloten gebieden. De toezichthouder (NVWA) heeft te weinig capaciteit om de garnalenvissers te controleren. Werken met een Black Box is dan de enige manier om hier continu toezicht op te kunnen houden.