Garnalenvisserij

Er is de afgelopen jaren sprake geweest van slecht toezicht op de garnalenvisserij in vrijwel alle beschermde natuurgebieden langs de Nederlandse kust en in de Waddenzee. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat garnalenvissers in de afgelopen jaren meer uren gevist hebben dan volgens de vergunning is toegestaan. Je leest er hier meer over.

 

Convenanten visserij

De Waddenvereniging is partner binnen verschillende (visserij)convenanten. Centraal hierbij staat het verminderen van de impact van de visserij en het aanwijzen van gebieden waar de garnalenvisserij niet is toegestaan. Wat is een convenant? En wanneer werkt het? Je leest het hier!

Wat is een convenant?

Een convenant is een set aan vrijwillige afspraken tussen de overheid en een of meer andere partijen. De partijen binnen het convenant proberen via een set aan afspraken samen een bepaald doel te bereiken en zien hierbij af van het gebruik van juridische middelen . In het geval van de convenanten rondom de garnalenvisserij is het centrale doel om de impact van de garnalenvisserij te halveren.

 

Wanneer werkt een convenant?

Een convenant werkt het beste als alle partijen een gedeeld doel nastreven,  elkaar vertrouwen én als er mogelijkheid is om te evalueren of iedereen zich aan de afspraken houdt. In het geval van de garnalenvisserij is dat nu net het probleem. Omdat de controle en handhaving niet op orde is, en hierdoor de visserijimpact groeit in plaats van afneemt, staat de samenwerking onder toenemende spanning.