Garnalenvisserij

Er is de afgelopen jaren sprake geweest van slecht toezicht op de garnalenvisserij in vrijwel alle beschermde natuurgebieden langs de Nederlandse kust en in de Waddenzee. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat garnalenvissers in de afgelopen jaren meer uren gevist hebben dan volgens de vergunning is toegestaan. Je leest er hier meer over.

Garnalenvisserij: uren en kilo's

De garnalenvisserij kent geen quotum in kilo’s zoals we dat van veel andere visserijen wel gewend zijn. In plaats daarvan wordt er gewerkt met visuren waarbinnen er vrij gevist mag worden. Tijdens deze uren mag er ongelimiteerd garnalen worden gevangen. De afgelopen decennia is het aantal opgeviste garnalen verzevenvoudigd en de Waddenzee blijkt een van de meest intensief beviste natuurgebieden ter wereld te zijn.


Om hoeveel uren gaat het?

De garnalenvissers kennen een visweek van zondagnacht 00:00 tot vrijdagmiddag 12:00 uur. In die 108 uur mag men zoveel vissen of vangen als men wil. Waar de garnalenvisser vroeger regelmatig voor anker ging of dagelijks binnen kwam om de vangst te lossen, is het tegenwoordig gebruikelijker om de 108 uur (vrijwel) volledig vol te vissen. Er worden dus steeds meer uren gevist in een visweek.

 

Extra vergunning voor natuurgebieden

Omdat deze trend ook de overheid zorgen baart, geldt er sinds 2017 een extra voorwaarde in de vergunning voor het vissen in natuurgebieden. Voorwaarde is dat er een maximaal aantal uren gevist mag worden in elk van de beschermde natuurgebieden zoals de Waddenzee. Dat maximaal aantal uren is vastgesteld op basis van het aantal uren dat in 2015 is gevist. Deze bovengrens is voor de sector als geheel bepaald en wordt niet toegekend per individuele visser. Het ijkjaar 2015 was een intensief visserijjaar waarmee het vergunde aantal visuren niet of nauwelijks limiterend is. 

 

Hoeveel kilo wordt er jaarlijks gevist?

De afgelopen drie jaar werd er gemiddeld zo’n 5 miljoen kilo garnalen per jaar uit de Nederlandse Waddenzee gehaald. Het aantal opgeviste kilo garnalen verschilt van jaar tot jaar, maar laat de afgelopen jaren overall een stijgende lijn zien. Het aantal kilo garnalen dat in de Waddenzee voorkomt stijgt helaas niet mee. 

 

Toename in vangst

De afgelopen decennia is het aantal kilo aan gevangen garnalen uit de Noordzee en Waddenzee alleen maar toegenomen. Onderstaande grafiek laat een verzevenvoudiging van de vangst in de afgelopen 50 jaar zien.

 

Toename garnalenvisserij Waddenzee

 

Uit: Baer J., Smaal A., van der Reijden K. & Nehls G. (2017) Fisheries. In: Wadden Sea Quality Status Report 2017. Eds.: Kloepper S. et al., Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, Germany. Last updated 21.12.2017. Downloaded 10.02.2020. qsr.waddensea-worldheritage.org/reports/fisheries

 

De Nederlandse vissers dragen voor 54% aan de totale vangst bij. Ongeveer een kwart daarvan komt uit de Nederlandse Waddenzee.

 

Vissen in beschermde gebieden

Garnalenvisserij is de meest intensieve visserij van het Nederlandse kustgebied wanneer je kijkt naar bevist gebied. Hierbij geldt ook nog dat de visserij vooral plaatsvindt in beschermde Natura 2000 gebieden. Uit onderzoek blijkt dat de Waddenzee een van de meest hevig beviste ‘Marine Protected Areas’ ter wereld is.