Garnalenvisserij

Er is de afgelopen jaren sprake geweest van slecht toezicht op de garnalenvisserij in vrijwel alle beschermde natuurgebieden langs de Nederlandse kust en in de Waddenzee. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat garnalenvissers in de afgelopen jaren meer uren gevist hebben dan volgens de vergunning is toegestaan. Je leest er hier meer over.

Waarom garnalenvisserij schadelijk is voor de Waddenzee

 

De Waddenzee is een kwetsbaar en beschermd natuurgebied. Daarom moet je heel voorzichtig zijn met menselijke activiteit zoals garnalenvisserij. Op deze pagina vind je drie redenen waarom garnalenvisserij schadelijk is voor de Waddenzee.

 

Reden 1: Bijvangst

Garnalenvissen gaat met een fijnmazig net dat over de zeebodem wordt gesleept. Tijdens het vissen vindt je niet alleen garnalen terug in de visnetten, maar ook veel andere zeeleven. Van de vangst van de garnalenvisser in Nederland, gaat gemiddeld ruim 60% weer overboord. 12,3% bestaat uit (beschermde) vis en bodemdieren. Hoe meer er gevist wordt, hoe meer bijvangst er naar boven komt.

 

Reden 2: Schade aan bodemleven

De slepende vistuigen van de garnalenvisser beroert de zeebodem en al het leven wat daar op en in leeft. Bijvoorbeeld beginnende mosselbanken hebben hier last van. Een garnalenvisser vist niet bewust op mosselen, al is het maar omdat het verboden is om met de netten over mosselbanken te slepen. Toch heeft de garnalenvisserij groot effect op de mosselen. Het slepen van visnetten over de zeebodem maakt namelijk dat mossellarven zich minder goed kunnen hechten aan de zeebodem. Ze zijn daarmee niet in staat om uit te groeien tot mosselzaadbanken en uiteindelijk tot volwaardige mosselriffen.

 

Reden 3: Onttrekking van miljoenen kilo's garnalen uit het kwetsbare ecosysteem van de Wadden 

Jaarlijks wordt er zo’n 5 miljoen kilo garnalen uit de Nederlandse Waddenzee gevist. Deze hoeveelheid stijgt al jaren, terwijl het totaal aan garnalen niet toeneemt. Een kwalijke zaak. Garnalen zijn namelijk een bouwsteen in het voedselweb van de Waddenzee. Beschermde vissen en vogels hebben namelijk garnalen op het menu staan. In arme jaren, met weinig garnalen, kan de impact van de steeds intensievere garnalenvisserij een negatieve invloed hebben op het hele ecosysteem.