Van Den Helder tot Esjbjerg

Waarom Wadden Werelderfgoed?

 

Het waddengebied is sinds 2009 Werelderfgoed. Daarmee staan de Wadden nu in hetzelfde rijtje als andere grote natuurgebieden in de wereld, zoals het Great Barrier Reef in Australië, de Kilimanjaro in Tanzania of de Grand Canyon in de Verenigde Staten. Maar wat wordt nu precies met het Werelderfgoed bedoeld en waar heeft het waddengebied de Werelderfgoedstatus aan te danken?

 

Wat betekent de Werelderfgoedstatus?

De UNESCO-status zou je kunnen vergelijken met de Michelinsterren voor restaurants. Het is een erkenning voor het gebied. Het waddengebied wordt gezien als ‘onvervangbaar en uniek voor de wereld’. Zo bijzonder, dat het behouden moet blijven voor de toekomst. UNESCO is de organisatie voor onderwijs, cultuur en wetenschap van de Verenigde Naties (VN).

De status zelf biedt geen extra bescherming. Wel heeft Nederland een verdrag ondertekend waarin het toezegt het Werelderfgoed Waddenzee goed te beschermen. De Waddenvereniging zet zich in voor duurzame ontwikkeling van het waddengebied en verzet zich tegen activiteiten die niet passen in een natuurgebied met deze allure.

 

Hoe bijzonder is een Werelderfgoedstatus?

Best bijzonder eigenlijk. Over de hele wereld zijn er 890 plekken die zich Werelderfgoed mogen noemen. Maar 176 daarvan zijn een natuurgebied. Om Werelderfgoed te worden moet een gebied unieke natuurwaarden bezitten, intact zijn en verzekerd zijn van een goede bescherming. In Nederland is de Waddenzee het enige natuurlijke Werelderfgoed.

 

Wat maakt het waddengebied zo speciaal?

De Waddenzee is om drie redenen uitgeroepen tot Werelderfgoed:

 

 • Natuurlijke kracht en dynamiek


  Zoet en zout, nat en droog, sterke en zwakke stroming: planten en dieren moeten zich in het waddengebied voortdurend aanpassen aan weer, wind en het getij. Alleen de allerslimste en allersterkste soorten overleven in het waddengebied.
   
 • Uniek en gevarieerd 


  Het waddengebied is met zijn oppervlak van 10.000 km2 het grootste aaneengesloten wetland op aarde en daarmee uniek in de wereld. Op de zandplaten, in de geulen, op de duinen en op de kwelders komt een grote verscheidenheid aan planten en diersoorten voor. Het waddengebied is een soort internationaal ‘wegrestaurant’. Elk jaar maken 10 tot 12 miljoen trekvogels een tussenstop in het waddengebied om voldoende voedsel te eten voor hun lange trektochten van tienduizenden kilometers.
   
 • Jong en oorspronkelijk


  Het waddengebied is ontstaan na de laatste ijstijd, zo’n 7000 jaar geleden. Vergeleken met andere natuurgebieden is dat heel jong. Je kunt zelfs zeggen dat de Wadden elke dag opnieuw geboren worden. Wind, water en getij vormen duinen, kwelders en zandplaten, maar kunnen deze even makkelijk ook weer afbreken. De oorspronkelijkheid zit in het feit dat je in het landschap heel duidelijk kunt ervaren hoe het landschap zich gevormd heeft. Alle fases in de ontwikkeling, van vroeger tot nu, zijn er nog in terug te zien.

Wat kun je met een Werelderfgoedstatus?

De Werelderfgoedstatus is een prachtig visitekaartje voor het waddengebied. Het biedt allerlei economische kansen, vooral op het gebied van recreatie en toerisme. In 2013 heeft de Waddenvereniging onderzoek gedaan onder ondernemers. Hieruit kwam naar voren dat met name ondernemers in de recreatieve en toeristische sector kansen zien, maar niet goed weten hoe je ze kunt benutten.

De Waddenzee is toch iets heel anders dan het Werelderfgoed Woudagemaal of de Amsterdamse grachtengordel. Bij hoog water op de dijk ziet het er voor een leek niet veel anders uit dan het IJsselmeer. De bijzonderheden van de Waddenzee zijn lastig uit te leggen. Hier ziet de Waddenvereniging een rol voor zichzelf. Wij weten waarom dit gebied zo bijzonder is en waarom het is uitgeroepen tot Werelderfgoed. Samen met lokale ondernemers laten we zien dat we met de Werelderfgoedstatus goud in handen hebben. De waarde zit in het gebied zelf, daarom moeten we er zuinig op zijn.

 

In 2013 heeft de Waddenvereniging voor het eerst samen met ondernemers in het gebied de Werelderfgoedweken georganiseerd. Hiermee gaven we het startschot voor een lokale economie die gebruik maakt van de waarden van het Werelderfgoed, zoals rust, ruimte en natuur. In 2015 richtten we de WAD 500 Club op, een netwerk van ondernemers.

 

Waarom de Werelderfgoedweken?

Wat het Werelderfgoed Waddenzee zo bijzonder maakt, ervaar je het beste tijdens een bezoek aan het gebied. De Werelderfgoedweken bestaan uit een reeks bijzondere en vaak eenmalige excursies in het waddengebied. Dit jaar is er extra aandacht voor licht en duisternis. Leer navigeren op de sterren of overnacht op een klassiek zeilschip tijdens de Midzomernacht. Met de Vrije Wadlopers maken we midden in de nacht wandelend de oversteek naar Ameland.

De Werelderfgoedweken zijn een initiatief van de Waddenvereniging, in samenwerking met lokale ondernemers.

Overzicht excursies tijdens Werelderfgoedweken