De ongezouten waarheid: 3 redenen waarom zout winnen onder het wad gevaarlijk is.

 

Er zijn verregaande plannen om zout te winnen bij de Ballastplaat in de Waddenzee. Een slecht idee vinden wij, omdat het grote risico’s met zich meebrengt.

 

Gevaar 1: Vogels verdwijnen als wadplaten kleiner worden

Door de daling van de zeebodem bij de Ballastplaat zal een kleiner oppervlakte van deze plaat nog boven water komen bij eb. Dat zorgt ervoor dat er minder voedsel beschikbaar komt voor vogelsoorten als de rosse grutto, de kanoet en de kluut.

Juist het voedsel dat beschikbaar is in de droogvallende zeebodem van Werelderfgoed Waddenzee is van groot belang voor de overlevingskans van deze bedreigde vogelsoorten. De vogels hebben de wadplaten nodig om op te vetten en zo hun lange reis richting het zuiden te overleven.

 

Gevaar 2: instorting en ondergrondse vervuiling door diesel

In Nederland is het een aantal keren gebeurd dat een zoutmijn instortte. Dat gebeurde bijvoorbeeld met twee cavernes van ESCO. Maar ook cavernes van AkzoNobel en Nedmag hebben een groot risico op instorten, blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Bij het winnen van zout wordt dieselolie gebruikt. De dieselolie wordt in de ondergrondse holten gespoten. Juist vanwege het risico op instorten en het gevaar voor milieu van dieselolie heeft de Tweede Kamer een verbod gevraagd op het gebruik van diesel bij zoutwinning.


Een nieuw onafhankelijk onderzoek in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen maakt duidelijk dat het gevaar van instorting van zoutmijnen realistisch is. Daarmee bestaat er ook een risico op het ontstaan van een ‘sinkhole’ aan het aardoppervlak (in dit geval onder de Waddenzee, vlakbij Griend).

 

Gevaar 3: Geen goede monitoring

Onderdeel van de vergunningen die ESCO nu heeft verkregen, is het opstellen van een goed monitoringsplan voor schade aan de natuur door het winnen van zout. Terwijl ESCO al begonnen is met het boren onder de Waddenzee blijkt dat de noodzakelijke monitoring volstrekt ontoereikend is. De onafhankelijke commissie die moet oordelen of zoutwinning volgens de afgesproken regels gebeurt, velt een vernietigend oordeel over de monitoring die ESCO denkt te gaan doen:

  • Zo wordt er geen rekening gehouden met een versnelde zeespiegelstijging.
  • De ecologische monitoring is ook niet op orden. De onafhankelijke commissie kan uit de plannen van ESCO niet eens duidelijk krijgen ‘of de gevolgde aanpak bruikbare resultaten kan opleveren.’ Dat is nogal wat.
  • Een nog zorgwekkender conclusie is dat ‘de voorspellende waarde van het monitoringsprogramma niet geschikt is om eventuele beslissingen over mijnbouw met hand aan de kraan te kunnen onderbouwen.’

Hoe verder?

Wij roepen de regering op om te stoppen met het winnen van zout in een kwetsbaar natuurgebied als het waddengebied.