Waddenvereniging zoekt een enthousiast 'bestuurslid beleid & maatschappij'

 

Vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van één van onze bestuursleden zijn wij op zoek naar een nieuws bestuurslid. Het bestuur daagt uit, doet suggesties, enthousiasmeert, inspireert en staat achter de medewerkers en directie van de Waddenvereniging. Wilt u daar met de portefeuille 'Beleid en Maatschappij' onderdeel van uitmaken? Lees dan verder.

Over de Waddenvereniging

De Waddenvereniging is dé landelijke organisatie die opkomt voor de belangen van het waddengebied.Wij doen dit door activiteiten te ontwikkelen die bijdragen aan onze doelstellingen en door activiteiten die schadelijk (kunnen) zijn tegen te gaan. We spelen in  op alle belangrijke ontwikkelingen die plaatsvinden in het gebied en we betrekken zoveel mogelijk mensen bij ons werk. De Waddenvereniging kan haar werk alleen doen met de steun van haar 35.000 leden, donateurs en vrijwilligers. 

 

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing van de Waddenvereniging. Het bestuur is op afstand, functioneel en niet hiërarchisch. Sturing gebeurt zoveel mogelijk op hoofdlijnen aan de hand van de door de directie en professionele organisatie voorbereide beleidsstukken. Het bestuur keurt de nieuwe beleidskaders, jaarplannen en strategieplannen goed en jaarlijks verantwoordt het bestuur zich aan de Ledenraad. Het bestuur bestaat uit wadliefhebbers die gezamenlijk de benodigde kennis en ervaring hebben om op adequate wijze sturing aan de Waddenvereniging te geven.

 

Het profiel

Alle bestuursleden richten zich op het functioneren van de Waddenvereniging als geheel en hebben hiervoor ook verbinding met de achterban. 

Meer specifieke aandachtsgebieden van het bestuurslid Beleid en Maatschappij zijn (milieu) beleid en governance als het gaat om doelen, organisatie, programma’s en het werk van de Waddenvereniging. Wij zoeken iemand met:

  • kennis van het EU milieubeleid (KRW, KRM, N2000 etc.), beïnvloeding en handhaving;
  • kennis van het visserijbeleid, beïnvloeding en handhaving;
  • ervarig met het creëren van nationaal en internationaal draagvlak en positionering;
  • (eventuele) ervaring met fondswerving vanuit EU en andere internationale fondsen;
  • stevige maatschappelijke ankers bij de overheid en/of in de politiek;
  • een kritische houding als het gaat om beleid; zowel binnen de vereniging als daarbuiten;

Klik hier voor de volledige vacaturetekst

 

Hoeveel tijd kost het?

Het bestuur komt zes tot acht maal per jaar samen om te vergaderen en de medewerkers van de vereniging te ontmoeten. De vergaderingen vinden plaats op diverse locaties (Amsterdam, Harlingen, Utrecht) en overwegend in de namiddag en avond.

Ook buiten de reguliere bestuursvergaderingen wordt inzet van bestuursleden verwacht. Bijvoorbeeld door deelname aan bijeenkomsten die de Ledenraad en/of de werkorganisatie van de Waddenvereniging organiseren. 

 

Procedure

De Ledenraad is het toezichthoudende en adviserende orgaan van de Waddenvereniging en is gekozen door de leden. Vanuit haar toezichthoudende rol is de Ledenraad verantwoordelijk voor de aanstelling van nieuwe bestuursleden.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke Schilperoord van de Ledenraad van de Waddenvereniging via ledenraad@waddenvereniging.nl.

 

Graag ontvangen wij uw sollicitatie voor 15 juni 2019 via ledenraad@waddenvereniging.nl.