Meerjarenbeleidsplan

 

Het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 van de vereniging werd in mei 2015 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.