Meerjarenbeleidsplan

 

Het huidige meerjarenbeleidsplan 2016-2020 van de vereniging werd in mei 2015 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 

 

Nieuw meerjarenbeleidsplan 

Op 8 juni 2020 stelde de ledenraad het Meerjarenbeleidsplan 2021-2025 van de Waddenvereniging vast. De ledenraad kan zich vinden in het voorstel om de komende jaren veel prioriteit aan de klimaatverandering te geven. ‘Dat is de grootste bedreiging van de waddennatuur’, stelde voorzitter van de ledenraad Jorien Bakker in het overleg met bestuur en directie. Ook waardeert de ledenraad het accent dat op herstel van de onderwaternatuur wordt gelegd. De ledenraad waarschuwde dat de Waddenvereniging geen toerisme-organisatie moet worden, maar kon zich uiteindelijk goed vinden in de mix van beleidsbeïnvloeding en voorlichting over het Werelderfgoed die uit het beleidsplan spreekt. Het  nieuwe meerjarenbeleidsplan is vanaf 1 oktober 2020 te downloaden op deze pagina.