Meerjarenbeleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 werd in mei 2015 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.