Bestuur

De Waddenvereniging is een vereniging. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging. Leden van het bestuur worden verkozen op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Bestuursleden zijn onbezoldigd en worden voor een termijn van vier jaar gekozen. Daarna kan men voor nog een termijn van vier jaar herkozen worden. Het bestuur vergadert in de regel zesmaal per jaar.  In december stelt het bestuur het beleidsplan en de begroting van de vereniging vast. De dagelijkse leiding van de vereniging heeft het bestuur gedelegeerd aan de directie.

 

Voorzitter

Kim van Nieuwaal

(1e termijn, per ALV 2016).

Bestuurskundige en wetenschappelijk adviseur op het gebied van klimaatadaptatie.

 

 

 

'We moeten 'ons Wad' zo goed mogelijk willen kennen. Om het te beschermen, om er goed mee te leven, maar ook om die kennis elders toe te kunnen passen.'

Vice-voorzitter

Eelke Folmer

(1e termijn, per ALV 2016).

Ecoloog. Werkzaam als zelfstandig onderzoeker naar fundamentele en toegepaste vraagstukken in de Waddenzee en andere kustgebieden. 

 

'De Waddenzee is het mooiste en interessantste natuurgebied van Nederland en het verdient de best mogelijke bescherming op basis van feiten en zo helder mogelijk begrip.'


Penningmeester

Jolanda Beijer 

(1e termijn, per ledenraad 2018).


Algemeen directeur Patronaat, Haarlem

 

 

 

 

'Ik ben opgegroeid op een eiland en kreeg met de paplepel ingegoten dat de Wadden liefde verdienen, aandacht en bescherming, zowel privaat als publiek, zowel nationaal als internationaal. Daar draag ik graag aan bij.'


Bestuurslid

Rudolph de Jong

(1e termijn, per ALV 2014).

 

CEO Rubia 100% Natural Colours, Sustainability Coördinator IWTO en Founder Dutch Sustainability Association.

 

'De Wadden, prachtige parel van Nederland; kostbaar bezit ons toevertrouwd, dat onbaatzuchtig ons zoveel moois schenkt. Zij verdient onze onvoorwaardelijke bescherming!'


Bestuurslid

Harmen van der Hoek  

(1e termijn, per ALV 2014).

Zakelijk directeur bij Noord Nederlands Toneel  

 

'Het Waddengebied is voor mij voor de laatste wildernis van Nederland, met die oneindige luchten en het mooiste licht dat ik ken. Maar het is ook een gebied voor persoonlijke inspiratie daar waar kunst en natuur zich met elkaar verbinden. Juist deze combinatie maakt het gebied voor mij een unieke plek in de wereld.'  


Bestuurslid

Mark van Kruining
(1e termijn, per ledenraad 2019).

 

Beleidsmedewerker Waterbeleid bij de Unie van Waterschappen.

 

 

 

'Het waddengebied is verreweg het mooiste en meest dynamische natuurgebied van Nederland. Van de Wadden genieten zonder het aan te tasten is de kunst. Als je de schoonheid ziet kun je niet anders dan het koesteren. Ik wil me inzetten voor de Wadden; dat nog generaties lang onze kinderen kunnen genieten van ons werelderfgoed.'
 

Bestuurslid

Taco Stoppels

(1e termijn, per ledenraad 2019).

 

Rijksambtenaar, Den Haag

 

 

 

'Als ik aan het waddengebied denk, denk ik aan een weide horizon. Aan ongerepte natuur, aan platen, aan geulen. Ik denk ook aan het duurzame behoud van het gebied en maak mij zorgen over de toekomst. Wat voor een wad hebben wij over twintig jaar? We hebben het zelf in de hand. We beschermen het gebied met elkaar. Daar staat de Waddenvereniging voor. En daar draag ik graag aan bij.'