De ledenraad

 

Sinds januari 2018 heeft de Waddenvereniging een nieuwe Ledenraad met door u, de verenigingsleden, gekozen leden. Gevormd door mensen die vanuit betrokkenheid en zorg voor het mooie waddengebied de Waddenvereniging scherp houden en de liefde voor het Wad over willen brengen op nieuwe generaties. Met kennis over het wad, over regelgeving of recreatie, ecologie of communicatie.

 

De formele bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering (zoals goedkeuring jaarverslag, vaststellen begroting, verkiezing bestuursleden) liggen sinds 2018 bij de ledenraad. Daarnaast bedienen we het bestuur van gevraagd en ongevraagd advies. Maar de ledenraad houdt zich niet alleen bezig met financiën en beleid. We denken ook mee over bijvoorbeeld acties, bescherming, en voorlichting. En we zijn er om de band met de leden te versterken. We staan om die reden open voor ideeën en suggesties.

Vergaderingen Ledenraad

Geïnteresseerde verenigingsleden worden volgens het huishoudelijk reglement in de gelegenheid gesteld een ledenraadsvergadering als toehoorder bij te wonen. Mocht u dit wensen, dan graag tijdig, doch uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de ledenraadsvergadering, aanmelden bij de vertegenwoordiger van de ledenraad, Jorien Bakker, via mail. De volgende ledenraadsvergadering zou op zaterdag 28 maart zijn, maar verloopt i.v.m. de Coronacrisis schriftelijk. De eerstvolgende reguliere vergadering is op 6 juni 2020 op Texel. 

 

Samenstelling

De samenstelling van de ledenraad is, op grond van betrokkenheid en deskundigheid, evenwichtig. We komen uit heel Nederland en uit het waddengebied en vertegenwoordigen diverse leeftijdsgroepen. Daarnaast hebben een aantal van ons een specifiek inhoudelijk profiel. Jorien Bakker uit Groningen is de vertegenwoordiger van de ledenraad.


 

Meer weten over taken en bevoegdheden van de ledenraad? Lees hier de statuten.  

Of stuur een e-mail naar Jorien Bakker, vertegenwoordiger van de ledenraad.

De mensen van de ledenraad zijn:

 • Jorien Bakker (communicatie en recreatie) - ledenraad vertegenwoordiger
 • Marcel Kwant (communicatie en recreatie)
 • Marianne Wildenberg (communicatie en recreatie)
 • Astrid van de Weijerberg  (bestuur en beleid)
 • Djurre Siccama (bestuur en beleid)
 • Marijke Schilperoord (bestuur en beleid)
 • Onno Verkuyl (bestuur en beleid)
 • Pascal van Corbach (bestuur en beleid)
 • Arjan de Jong (financiën)
 • Foppe Huitema (financiën)
 • Jan Ernst de Groot (financiën)
 • Gerard van Vliet (milieu)
 • Jan de Boer (milieu)
 • Jolien van der Krogt (milieu)
 • Richard Kiwiet (milieu)
 • Sander Holthuijsen (milieu)
 • Sergej Koopmans-Moleveld (milieu)
 • Thomas Leerink (milieu)