Ledenraad

Sinds januari 2018 heeft de Waddenvereniging een nieuwe ledenraad met door de vereniging gekozen leden. We worden gevormd door mensen die vanuit betrokkenheid en zorg voor het mooie waddengebied de Waddenvereniging scherp houden en de liefde voor het Wad over willen brengen op nieuwe generaties. Met kennis over het wad, over regelgeving of recreatie, ecologie of communicatie.

 

De formele bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering (zoals goedkeuring jaarverslag, vaststellen begroting, verkiezing bestuursleden) liggen sinds 2018 bij de ledenraad. Daarnaast bedienen we het bestuur van gevraagd en ongevraagd advies. Maar de ledenraad houdt zich niet alleen bezig met financiën en beleid. We denken ook mee over bijvoorbeeld acties, bescherming, en voorlichting. En we zijn er om de band met de leden te versterken. We zijn per e-mail bereikbaar voor ideeën en suggesties.

Vergaderingen ledenraad

Geïnteresseerde verenigingsleden worden volgens het huishoudelijk reglement in de gelegenheid gesteld een ledenraadsvergadering als toehoorder bij te wonen. Mocht u dit wensen, dan graag tijdig, doch uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de ledenraadsvergadering, aanmelden bij de vertegenwoordiger van de ledenraad, Jorien Bakker, via e-mail. De volgende ledenraadsvergadering is op vrijdag 18 september 2020. Hierbij de agenda.
 

Samenstelling

De samenstelling van de ledenraad is, op grond van betrokkenheid en deskundigheid, evenwichtig. We komen uit heel Nederland en uit het waddengebied en vertegenwoordigen diverse leeftijdsgroepen. Daarnaast hebben een aantal van ons een specifiek inhoudelijk profiel. Jorien Bakker uit Groningen is de vertegenwoordiger van de ledenraad.


 

Meer weten over taken en bevoegdheden van de ledenraad? Lees hier de statuten.  

Of stuur een e-mail naar Jorien Bakker, voorzitter van de ledenraad.

De mensen van de ledenraad zijn:

 • Jorien Bakker (educatie, communicatie en recreatie) - voorzitter ledenraad
 • Marcel Kwant (educatie, communicatie en recreatie)
 • Marianne Wildenberg (educatie, communicatie en recreatie)
 • Thomas Leerink (educatie, communicatie en recreatie)
 • Astrid van de Weijenberg (educatie, communicatie en recreatie) 
 • Djurre Siccama (bestuur en beleid)
 • Jan de Boer (bestuur en beleid)
 • Marijke Schilperoord (bestuur en beleid)
 • Onno Verkuyl (bestuur en beleid)
 • Pascal van Corbach (bestuur en beleid)
 • Gerard van Vliet (bestuur en beleid | milieu)
 • Foppe de Jong (financiën)
 • Jan Ernst de Groot (financiën)
 • Jolien van der Krogt (milieu)
 • Richard Kiewiet (milieu)
 • Sander Holthuijsen (milieu)