De ledenraad

 

Sinds januari 2018 heeft de Waddenvereniging een nieuwe Ledenraad met door u, de verenigingsleden, gekozen leden. Dit zijn mensen die vanuit betrokkenheid en zorg voor het mooie waddengebied de Waddenvereniging scherp houden en die de liefde voor het Wad over willen brengen op nieuwe generaties. Ze hebben bijvoorbeeld veel kennis over het wad, over regelgeving of recreatie, over ecologie of communicatie.

 

De formele bevoegdheden van de Algemene Ledenvergadering (zoals goedkeuring jaarverslag, vaststellen begroting, verkiezing bestuursleden) liggen sinds 2018 bij de ledenraad. Daarnaast bedienen we het bestuur van gevraagd en ongevraagd advies. Maar de ledenraad houdt zich niet alleen bezig met financiën en beleid. We denken ook mee over bijvoorbeeld acties, bescherming, en voorlichting. En we zijn er om de band met de leden te versterken. We staan om die reden open voor ideeën en suggesties.

Vergaderingen Ledenraad

Geïnteresseerde verenigingsleden worden volgens het Huishoudelijk reglement in de gelegenheid gesteld een Ledenraadsvergadering als toehoorder bij te wonen. Mocht u dit wensen, dan graag tijdig, doch uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de Ledenraadsvergadering, aanmelden bij de voorzitter van de Ledenraad (Jorien Bakker) via ledenraad@waddenvereniging.

 

De eerstvolgende Ledenraadsvergadering is op zaterdag 14 december 2019 te Harlingen. De concept-agenda voor deze bijeenkomst vindt u hier.

 

Samenstelling

De samenstelling van de ledenraad is, op grond van betrokkenheid en deskundigheid, behoorlijk evenwichtig. We komen uit heel Nederland en uit het waddengebied en vertegenwoordigen diverse leeftijdsgroepen. Daarnaast hebben een aantal van ons een specifiek inhoudelijk profiel. Jorien Bakker uit Groningen is gekozen als voorzitter van de ledenraad.


 

Ledenraadsleden

 

1. Jorien Bakker (communicatie en recreatie)

2. Jan de Boer (milieu)
3. Pascal van Corbach (bestuur en beleid)

4. Jan Ernst de Groot (financiën)
5. Sander Holthuijsen (milieu)
6. Foppe Huitema (financiën)
7. Arjan de Jong (financiën)
8. Richard Kiwiet (milieu)
9. Sergej Koopmans-Moleveld (milieu)

 

 

 

10. Jolien van der Krogt (milieu)
11. Marcel Kwant (communicatie en recreatie)12. Thomas Leerink (milieu)
13. Marijke Schilperoord (bestuur en beleid)
14. Djurre Siccama (bestuur en beleid)
15. Onno Verkuyl (bestuur en beleid)
16. Gerard van Vliet (milieu)
17. Astrid van de Weijerberg  (bestuur en beleid)

 

Meer weten over taken en bevoegdheden van de ledenraad? Lees hier de statuten.
Of stuur een e-mail naar Jorien Bakker .