De ledenraad

 

Sinds januari 2018 heeft de Waddenvereniging een nieuwe ledenraad van 25 – door u, de verenigingsleden - gekozen leden. Dit zijn mensen met soms heel veel kennis over het wad, over regelgeving of recreatie, en mensen die vanuit betrokkenheid en zorg voor het mooie waddengebied de Waddenvereniging scherp houden. En natuurlijk (jonge) mensen die onze liefde en zorg voor het Wad over kunnen brengen op nieuwe generaties.

 

De formele bevoegdheden van de Algemene ledenvergadering (zoals goedkeuring jaarverslag, vaststellen begroting, verkiezing bestuursleden) liggen sinds 2018 bij de ledenraad. Daarnaast bedienen we het bestuur van gevraagd en ongevraagd advies. Maar de ledenraad houdt zich niet alleen bezig met financiën en beleid. We denken ook mee over bijvoorbeeld acties, bescherming, en voorlichting. En we zijn er om de band met de leden te versterken, door bijvoorbeeld een Waddendag te organiseren. We staan om die reden open voor ideeën en suggesties.

 
Samenstelling

De samenstelling van de ledenraad is, op grond van betrokkenheid en deskundigheid, behoorlijk evenwichtig. We komen uit heel Nederland en uit het Waddengebied en vertegenwoordigen diverse leeftijdsgroepen. Daarnaast hebben een aantal van ons een specifiek inhoudelijk profiel. Jorien Bakker uit Groningen is gekozen als voorzitter van de ledenraad. Zij volgde in september 2018 Jan Castelein op die na tien jaar afscheid heeft genomen.


 

Ledenraadsleden

 

1. Jorien Bakker (educatie en communicatie)

2. Jan de Boer
3. Sonja Busch (bestuur en beleid)
4. Pascal van Corbach
5. Jan Ernst de Groot (financiën)
6. Sander Holthuijsen (milieu)
7. Luc Hoogenstein 
8. Foppe Huitema
9. Arjan de Jong (financien)
10. Richard Kiwiet
11. Sergej Koopmans-Moleveld

 

 

 

12. Jolien van der Krogt (milieu)
13. Marcel Kwant
14. Thomas Leerink
15. Rosalie Martens
16. Marijke Schilperoord
17. Djurre Siccama
18. Margriet Spanjer
19. Onno Verkuyl (bestuur en beleid)
20. Gerard van Vliet
21. Astrid van de Weijerberg

 

Meer weten over taken en bevoegdheden van de ledenraad? Lees hier de statuten.
Of stuur een e-mail naar Jorien Bakker .