Algemene voorwaarden bij boekingen bij de Waddenvereniging

 

Definities

 

Overeenkomst

Dit is uw digitale reservering en betaling voor deelname aan een excursie of ander arrangement op basis waarvan de Waddenvereniging u een digitale reserveringsbevestiging stuurt.


Betalingswijze

Uw digitale reservering bevestigt u door direct digitaal per iDeal het verschuldigde bedrag te betalen.

 

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de deelnemer en de Waddenvereniging.

 

Korting

Het lidmaatschap van de Waddenvereniging is persoonsgebonden. Korting vanwege lidmaatschap wordt gegeven aan de persoon op wiens naam het lidmaatschap is geregistreerd en is niet overdraagbaar.

 

Annulering

 

Waddenvereniging
Indien de Waddenvereniging de reservering annuleert wegens weers-omstandigheden of andere overmachtssituaties, dan ontvangt u de volledige reserveringssom terug.

 

Deelnemer
Bij annulering van de reservering door de deelnemer wordt tot 14 dagen voor de excursiedatum de volledige reserveringssom teruggestort. Bij annulering van de reservering vanaf 14 dagen voor de excursiedatum krijgt u geen restitutie.

 

Beeldmateriaal

Het staat de Waddenvereniging vrij om het beeldmateriaal dat zij zelf maakt tijdens de eigen activiteiten te gebruiken voor haar eigen promotiemateriaal (website, folder, advertenties, nieuwsbrief e.d.).

 

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Waddenvereniging.

 

Verplichtingen

 

Waddenvereniging
De Waddenvereniging zal zich inspannen de excursie naar beste weten en kunnen en in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap uit te voeren.
Te allen tijde is de Waddenvereniging bevoegd om op grond van veiligheidsoverwegingen (zoals weersomstandigheden, getij of noodsituaties) de excursie aan te passen.

 

Deelnemers
De door de Waddenvereniging en de vervoerder gegeven aanwijzingen in het belang van orde en veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd.

 

Aansprakelijkheid

De Waddenvereniging zal zich inspannen de excursie naar beste weten en kunnen en in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap uit te voeren. Deelname aan excursies van de Waddenvereniging blijft op eigen risico er ook van uitgaande dat de deelnemer een eigen aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering heeft.

De Waddenvereniging is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van bezittingen.

 

Lidmaatschap aangegaan bij boeking

Is een deelnemer lid geworden bij het boeken van een activiteit, bijvoorbeeld om gebruik te maken van een korting, dan gelden voor dit lidmaatschap de regels van het lidmaatschap zoals vastgelegd in het huishoudelijk_reglement_2007.pdf (PDF, 36KB) van de Waddenvereniging.