Werkgroep Den Helder

De werkgroep Den Helder heeft een vast onderkomen in Natuurinformatiecentrum 't Kuitje aan het Balgzand. Van daaruit worden excursies gegeven op de Noord-Hollandse kwelder en het wad. Ook verzorgt de werkgroep een lesprogramma voor basisscholen en houdt ze regelmatig open dagen. Bezoekers kunnen tijdens openstelling een kijkje nemen of deelnemen aan een excursie.

De werkgroep ’t Kuitje kan nog versterking gebruiken! We zoeken vrijwilligers die excursies op het wad willen geven aan groepen. Ook gastheren en gastvrouwen in spé nodigen we van harte uit om te reageren. Je ontvangt de groepen in het informatiecentrum, zorgt voor koffie en thee en geeft uitleg over de aanwezige materialen. Het maakt niet uit of je alleen in het weekend, of juist door de week beschikbaar bent. Mailen kan naar jac.booij@planet.nl