Dwaalfilm op de Wadden

Dwaal vanuit je huiskamer door alles wat het waddengebied te bieden heeft. De Waddenvereniging deelt in samenwerking met Dwaalfilm Wadden deze bijzondere natuurmomenten. Op deze pagina kun je álle korte filmpjes en verhalen over wind, zee, zand en hun bewoners nog eens terugkijken. 

 

Wil je geen moment missen? Volg ons dan op Facebook en/of Instagram.

 

Monique Moors is de drijvende kracht achter Dwaalfilm Wadden. In een tijd waarin alles snel moet, wilde ze een platform maken waarop mensen tot rust kunnen komen en zich kunnen onderdompelen in de Waddennatuur. Lees hier meer over dit bijzondere project. 

 

Woensdag 20 mei 2020: broedende grote sterns

Weinig vogels hebben zo weinig ruimte tussen de nesten dan grote sterns. Op de grond broeden maakt ze erg kwetsbaar. Door op snavelafstand te blijven, zijn ze veiliger. Het gaat wel gepaard met het nodige bekvechten. Geluid aan!

 

Woensdag 27 mei 2020: jonge kluten

Jonge kluten kunnen direct lopen als ze uit hun ei kruipen. Ze zijn nog maar net opgedroogd, wanneer ze hun eerste voedsel moeten vinden. De stapjes op hun hoge poten gaan nog wel wat onzeker. Gelukkig blijven de ouders dicht in de buurt.

 

Vrijdag  5 juni 2020: De kleur van rosse grutto's

De rosse grutto gebruikt de Waddenzee als tussenstop op zijn lange trektocht van West-Afrika naar zijn broedgebied in Siberië. In het waddengebied vreten ze zich in zo’n drie weken tijd zo vol met wadpieren dat zijn eigen gewicht bijna verdubbelt. Daarmee heeft hij genoeg reserve om in één keer door te vliegen. Zijn kleur verraadt hoe goed de grutto voorbereid is op de reis.

 Dinsdag 9 juni 2020: Jonge zeehonden

In juni worden de pups van de gewone zeehonden geboren. Op de wadplaten zie je de dikke, bolle buiken van hoogzwangere vrouwtjes of schuifelen de eerste pups al rond. Ze moeten meteen kunnen zwemmen, want bij vloed komt de zandplaat onder water te staan!Donderdag 18 juni 2020: Strandbroeders

Sommige vogels broeden in kuiltjes op het zand: strandbroeders. Het valt niet mee om hier jongen groot te brengen. Bij harde wind is het als broedende vogel lastig om te blijven zitten. Zodra je even weg bent, kan je nest met zand worden bedekt of worden eieren meegenomen door de wind. Als een sterke westenwind gepaard gaat met springtij, kunnen de nesten wegspoelen door de zee. Toch heeft het ook voordelen om op het strand te broeden.

 

Dinsdag 23 juni 2020: Het leeglopen van het wad

Het water verlaat het wad. Op haar weg boetseert het geulen en tekent het patronen. Het water en zand van de Waddenzee staan nooit stil. Wat morgen land was is morgen zee en andersom.


 

Woensdag 1 juli 2020: Notities van Erskine Childers

Bolle ruggen van enorme beesten die langzaam aan de oppervlakte komen. Zo omschreef de Engelse schrijver Erskine Childers eind 19e eeuw afgaand tij in de Waddenzee. Hij maakte nog meer notities toen hij over de Waddenzee zeilde. Opvallend detail: de stem die je hoort in dit filmpje is óók van een schrijver. Matthijs Deen is onder andere bekend van de bestseller De Wadden en heeft voor Dwaalfilm een aantal teksten geschreven en ingesproken.

 Woensdag 8 juli 2020: Zomerse drukte bij het Waterplak

In de duinen van Terschelling, tussen Midsland aan Zee en West aan Zee vind je het Waterplak. In deze duinvallei staat bijna het hele jaar een laagje water.  De ondiepe zoetwaterplassen trekken veel vogels aan. In deze periode doen de ouders het rustig aan in de duinvallei. Ze komen op krachten van het broedseizoen, ruien hun verenpak, zwemmen, lopen en eten wat. De jongen moeten nu zichzelf zien te redden en trekken de wijde wereld. Voor iedere vogelsoort een verhaal apart.

 Woensdag 15 juli 2020: Voedselbanken van de Waddenzee

Droogvallende mosselbanken en oesterriffen zijn van groot belang voor allerlei planten en dieren die in de Waddenzee leven. Op en tussen de mosselen en oesters groeien zeewieren en leven slakjes, visjes en garnalen, die vervolgens weer door grotere vissen of wadvogels worden gegeten. Ze creëren geschikte leefomstandigheden voor zichzelf en voor andere soorten, en spelen zo een onmisbare rol in de voedselketen van de Waddenzee.