Kies voor beter!

 


Het gaat niet goed met Waddenzee Werelderfgoed. De natuur en het open landschap van de Waddenzee moeten beschermd en verbeterd worden!

In maart waren de Tweede Kamer verkiezingen. Hét moment om aan de politiek duidelijk te maken dat het beter moet met ons Waddenzee Werelderfgoed. Dankzij een petitie hebben we handtekeningen verzameld om onze boodschap kracht bij te zetten. Hieronder lees je de achtergrond van de petitie. Dit resulteerde in het feit dat er in 2019 een beheerautoriteit komt! 

Download hier het boekje Waddenappèl. Over hoe een verrijkend en samenhangend Waddenbeheer te realiseren >>

 

Door onze petitie te tekenen, kies je voor beter. Dat betekent dat het nieuwe kabinet zich actief gaat inzetten voor een betere Waddenzee.

Dat kan door:
 • Het beschermen en verbeteren van de natuur en het open landschap van de Waddenzee
 • Het instellen van één beheerder voor de Waddenzee
 • Zo snel mogelijk te stoppen met schadelijke activiteiten in het waddengebied, zoals gaswinning

De natuurkwaliteit van de Wadden is niet verbeterd de afgelopen tien jaar. De openheid van het waddenlandschap is zelfs gehalveerd. In 2016 werden bijna 40 ideeën  ingediend bij de Waddenvereniging om dat te verbeteren! Dat waren ideeën voor:

 

 • meer ruimte voor natuurlijke processen
 • herstel en behoud van stilte en duisternis
 •  minder (plastic) afval in de Waddenzee
 • toerisme meer afgestemd op de natuurlijke waarden
 • visserij die past binnen het voedselweb

 

De politiek moet ervoor zorgen dat er één beheerder voor de Waddenzee komt die samen met iedereen die van het wad houdt ons Waddenzee Werelderfgoed gaat verbeteren. Lees hier meer over onze eerdere wedstrijd Jouw Idee voor de Waddenzee.

Er zijn veel organisaties die allemaal iets doen aan Waddenzee Werelderfgoed. Zoveel, dat er gesproken wordt over een bestuurlijke spaghetti. Niemand weet meer wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is voor het wad. Het nieuwe kabinet moet zorgen dat er één beheerder komt voor de Waddenzee.

We willen een beheerder met: 

 •        hart voor het wad
 •        kennis van zaken
 •        voldoende middelen
 •        draagvlak in het gebied

 De Waddenvereniging is ervan overtuigd dat alleen zo’n beheerder de problemen van de Waddenzee structureel te lijf kan gaan.

Lees hier meer over ons plan voor een Wereldpark Waddenzee

Het behoud en verbetering van natuur en landschap van de Waddenzee Werelderfgoed moet altijd voorop staan bij beslissingen over het waddengebied. Het is dan voor iedereen meteen duidelijk dat boren naar gas niet thuis hoort in het waddengebied. Eén beheerder voor de Waddenzee met hart voor het wad kan met draagvlak uit de regio ervoor zorgen dat het beter wordt.

Je steunt ons verzet tegen gaswinning met een bijdrage op geeftegengas.nl